HEROES III - ekstrakonsert

Arrangementsinformasjon

Heroes III løfter fram musikk for demente - ekstrakonsert!

Det er bevist at musikk hever livskvaliteten til demente. Det griper Heroes III fatt i når det nå inviteres til støttekonsert i Kulturbanken søndag 1. november. Pengene går uavkortet til musikkunderholdning for demente i Ullensaker kommune. Musikkonseptet Underholdningsvogna  skal opptre for demente i Ullensaker, og jo mer penger vi samler inn, jo flere konserter blir det. Lokale og nasjonale artister stiller opp for den gode sak. Og det legges kun ut 40 billetter til Heroes III. 

Artister som stiller opp for denne gode saken:

Egil Hegerberg (Bare Egil)

Unni Wilhelmsen

Underholdningsvogna

Ingrid Berg Mehus

The Husbands

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke